GEBUNDELD & ZERO-EMISSIE
unieke pilot Leidse horeca

Gecombineerd transport

gecombineerd transport

Gebundeld zero-emissie

Gebundelde logistiek

In een kleinschalige pilot van vier maanden, heeft HUB-Leiden aangetoond dat bundeling loont, werkt en ook in de complexe horeca-logistiek goed mogelijk is. Er zijn tot 69% minder kilometers gereden door de horeca-leveringen te bundelen. Vervolgens is er nog meer CO-2, stikstof en fijnstof bespaard door zero-emissie in de binnenstad te rijden. 

Tevreden horecaondernemers (deelnemende chef-koks gaven HUB-Leiden een 8,7), tevreden leveranciers, besparing in tijd, geld, vervoersbewegingen en uitstoot. Samen werken we aan een schonere en mooiere stad.

Hier lees je meer over de resultaten.

Verder op deze site meer over het hoe/wat/waarom van de pilot. Hoe onze roadmap eruit ziet en hoe je mee kunt helpen om het vervoer in onze stad te minimaliseren.

Lees het artikel in Into Business Leiden of lees het HUB-LEIDEN Eindrapport.

DE PILOT

 • 5 restaurants
 • 16 leveranciers
 • 1 hub aan de rand van Leiden, met ZE-vervoer
 • 2 maanden opzetten
 • 4 maanden pilot

Eenvoudig van opzet, passend bij de bedrijfsvoering van de horeca en hun leveranciers. Elke week een rapportage, elke week een kleine verbetering (Minium Viable Product). Met HUB-Leiden maken we de Leidse binnenstad

Regelgeving voor zero-emissie stadslogistiek (ZES) wordt in Leiden ingevoerd vanaf 2025. Vervuilend vervoer wordt geweerd bij de singels. Niet elke leverancier zal gaan elektrificeren. Door met HUB Leiden te gaan bundelen voldoen we straks niet alleen  aan de nieuwe ZES-regelgeving, maar zorgen we ook dat er veel minder vrachtverkeer is in ons monumentaal Leiden.

Deze koplopers deden mee

Nog zonder logo:
Scarlatti, Pipa, Hotel d’Oude Morschpoort, v.d. Reijden AGF, Espresso Services West, Diversey, Meeuwig, Maison Kelder, Groene Hart Streekproducten, Vinites, De Koekfabriek, Bevenco Quality Drinks, ZSG B.V.

Gecombineerd transport

Gebundeld zero-emissie

DE RESULTATEN

Voor de horeca:

 • alles in één keer en op dezelfde tijd
 • 24% minder tijd nodig voor inruimen
 • minder chaotisch, beter te plannen
 • inkoop bij kleine leverancier wordt zekergesteld: dat speciale kaasje blijft op de kaart.

Voor de horeca- leverancier

 • geen dure last-mile meer
 • altijd mogelijk de bestelling af te leveren (niet afhankelijk van drukte van de horeca)
 • minder chauffeurs nodig
 • kleinere vloot
 • geen noodzaak te elektrificeren

Voor de stad

 • minder vieze vrachtwagens
 • meer ruimte voor terrassen, bomen, etc.
 • minder CO-2-uitstoot door de horeca
 • stiller en veiliger in de stad

Eindresultaten pilot - 4 maanden

0 km
tot 69% bespaard door te bundelen
0 kg
gemiddeld -57% CO2 door bundeling
0
ritten minder door de binnenstad (-75%)
0 %
tijdsbesparing voor de horeca
0
deelnemende restaurants
0
deelnemende leveranciers

VOOR HORECA(LEVERANCIERS)

Horeca

Heb je een horecazaak en wil je zekerheid van leveranties in de toekomst? Lijkt het je handig om alles in één keer te ontvangen? Wil je graag een bijdrage doen aan de leefbaarheid van de Leidse binnenstad? Doe dan mee met het vervolg op deze pilot. We maken het iedereen zo makkelijk mogelijk, maar we verwachten wel wat tijd en inzet van m.n. de chef-kok. We hebben informatie nodig over de leveranciers, hebben een contact nodig om af te stemmen en input voor onze evaluaties. Mail ons: info@hub-leiden.nl

Horecaleveranciers

Wel of niet investeren in elektrisch vervoer? Waar haal je voldoende chauffeurs vandaan? Liever richten op de core-business? HUB-Leiden is opgericht om in eerste instantie de horeca in de Leidse binnenstad zero-emissie én gebundeld te beleveren. Door bundelen per horecazaak is er meer efficiency.  Wil je meedoen aan het vervolg van deze pilot? Mail ons: info@hub-leiden.nl

Fictieve resultaten - 1 jaar, alle restaurants Leiden centrum

0 km
>75% km bespaard door te bundelen
0 kg
gemiddeld -57% CO2 door bundeling
0
ritten minder door de binnenstad (-75%)
0 %
tijdsbesparing voor de horeca
0
deelnemende restaurants
0
deelnemende leveranciers

DE ROADMAP -
SAMEN IS DE ENIGE WEG

Alles wordt in één keer geleverd en altijd op dezelfde tijd... heel handig!

Hoe nu verder?

In een tweede pilot gaan we opschalen, zodat er meer duidelijkheid komt over het verdienmodel, de prijsstelling, de risico’s, de inbedding van een hub in het gemeentelijke ZES-beleid, en de mogelijke kostenbesparingen in de hele keten.

Eén ding staat als een paal boven water: alle betrokken partijen moeten aan tafel zitten zitten in een volgende fase: de hele keten, de brancheverenigingen en de gemeente(s). Zonder ieders betrokkenheid en commitment is het onmogelijk om een oud vervuilend logistiek systeem om te buigen naar een nieuw future-proof en stadsvriendelijk model.

Wil je ook meewerken aan de nieuwe stadslogistiek van Leiden of een andere stad? Mail ons: info@hub-leiden.nl

VOOR GEMEENTEN EN ANDERE GEÏNTERESSEERDEN

Een pilot in jouw stad?

De horeca is verantwoordelijk voor 30% van de vervoersbewegingen in de binnensteden. Gemiddeld heeft een restaurant 15 leveranciers, waarvan 80% 1-6 x per week aflevert. Het bestelgedrag van de horeca is complex, maar heeft een hoge bundel-potentie. Zonder stadshub mist de gemeente een grote kans om aan de top van de trias mobilica te beginnen: kilometers en ritten vermijden en via deze korte weg de stad leefbaar te maken.

ZES invoeren zonder alternatief te bieden zal tot chaos leiden en voedt weerstand en mogelijke uitstellobby onder de ondernemers.

Wij kunnen jullie ZES-beleid omzetten in actie, door in kleine praktische stappen de horeca-keten te begeleiden naar gebundelde logistiek. Voor meer informatie, mail info@hub-leiden.nl

Een leefbare binnenstad met veel minder vervoersbewegingen

Elektrisch vervoer; de beste oplossing voor de monumentale binnenstad
ZES-beleid in uitvoering

Samen met de ondernemers de nieuwe stadslogistiek vormgeven?

Spar met pilot-manager Daphne Treurniet

Aanvraag gesprek met Daphne Treurniet